W poszukiwaniu centrum. Dom i bezdomność w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

W poszukiwaniu centrum. Dom i bezdomność w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz (1798-1855) – polski poeta, działacz polityczny, uznawany za wieszcza narodowego. Adam...
10.00 PLN
Opinia publiczna byłej dzielnicy pruskiej wobec polskiego ruchu narodowego w rejencji opolskiej (1921–1939)

Opinia publiczna byłej dzielnicy pruskiej wobec polskiego ruchu narodowego w rejencji opolskiej (1921–1939)

Prezentowana książka podejmuje problem obecności problematyki polskiej mniejszości narodowej w rejenc...
18.00 PLN
71 zadań z geometrii różniczkowej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku...

71 zadań z geometrii różniczkowej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku...

W opracowaniu przedstawiono na wielu przykładach podstawowe zagadnienia geometrii różniczkowej, która...
14.00 PLN
Innowacyjne metody zarządzania na rynku usług

Innowacyjne metody zarządzania na rynku usług

Autorki mają nadzieję, że zawarte w książce treści przyczynią się do lepszego zrozumienia zagadni...
24.60 PLN
Elementy analizy i przetwarzania sygnałów w systemach informacyjnych

Elementy analizy i przetwarzania sygnałów w systemach informacyjnych

W publikacji przedstawiono opis sygnałów i ich analizę, charakterystykę procesów stochastycznych, dy...
21.00 PLN
122 zadania tekstowe z matematyki z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku…

122 zadania tekstowe z matematyki z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku…

W opracowaniu przedstawiono 122 zadania tekstowe z matematyki, które często stanowią problem dla uczni...
14.50 PLN
Uzbrojenie - Ilustrowany leksykon lotniczy_egzemplarz uszkodzony

Uzbrojenie - Ilustrowany leksykon lotniczy_egzemplarz uszkodzony

Uszkodzenie: Naderwana oprawa okładki.Niniejszy, specjalistyczny tom Ilustrowanego Leksykonu Lotniczego ...
17.00 PLN
Biologia środowiska

Biologia środowiska

Skrypt zawiera instrukcje wykonania siedmiu ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w rama...
12.00 PLN
Chemia leków syntetycznych

Chemia leków syntetycznych

Skrypt stanowi pomoc w opanowaniu treści wykładowych z przedmiotu „chemia leków syntetycznych”. Wi...
25.00 PLN
Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów

Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów

Skrypt przeznaczony jest dla osób interesujących się podstawami informatyki, w tym przede wszystkim dl...
19.00 PLN
Nanotechnologia w medycynie i kosmetologii. Podręcznik akademicki

Nanotechnologia w medycynie i kosmetologii. Podręcznik akademicki

Niniejszy podręcznik ma przede wszystkim stanowić pomoc dla studentów prowadzonych na Politechnice Gda...
23.00 PLN
Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego. Seria monografie nr 181

Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego. Seria monografie nr 181

Niniejsza monografia porusza zagadnienia dotyczące pracy i lokalizacji kompensatorów bocznikowych w sie...
32.00 PLN
W 81 zadań przez matematykę ... Materiały do nauki dla zainteresowanych matematyką.

W 81 zadań przez matematykę ... Materiały do nauki dla zainteresowanych matematyką.

Szkolna matematyka to tylko podstawy matematycznej wiedzy niejednokrotnie niewystarczające do tego, aby ...
14.00 PLN
Australia. Miejsce gdzie narodził się świat

Australia. Miejsce gdzie narodził się świat

Przemierzając tasmańskie lasy i drogi Australii Południowej i pustkowia Australii Zachodniej, dotarli...
16.00 PLN
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia

W pracy skoncentrowano się na powiązaniach sytuacji mieszkaniowej z poziomem życia w Polsce. Założon...
25.60 PLN
Słownik polsko-niemiecki niemiecko-polski pojęć i kontekstów matematycznych

Słownik polsko-niemiecki niemiecko-polski pojęć i kontekstów matematycznych

Książka ma zagięta okładkę.Słowniki: polsko-niemiecki oraz niemiecko-polski zawierają po 5500 prze...
10.00 PLN