Cholestaza u dzieci

Cholestaza u dzieci

„Cholestaza może być objawem licznych schorzeń, głównie rzadkich chorób wątroby. Po stwierd...
149.00 PLN
star_border star_border star_border star_border star_border Brak opinii edit Dodaj opinię
Producent:
Standardy medyczne
Sprzedawca:
ksiazki-medyczne.eu

„Cholestaza może być objawem licznych schorzeń, głównie rzadkich chorób wątroby. Po stwierdzeniu biochemicznych wykładników cholestazy rozpoczyna się wszechstronna diagnostyka różnicowa, która musi być prowadzona sprawnie i szybko ze względu na fakt, że w wielu jednostkach chorobowych postawienie rozpoznania pozwala na wczesne rozpoczęcie leczenia i uniknięcie często nieodwracalnych powikłań (…)
W przypadku braku właściwego rozpoznania i utrzymywania się cholestazy, u dziecka może dojść do upośledzenia czynności wątroby lub jej niewydolności, a niekiedy zachodzi nawet konieczność przeszczepienia tego narządu. Cholestaza jest najczęstszą przyczyną transplantacji wątroby u dzieci (…)
Dlatego postanowiliśmy przygotować niniejszą monografię, skierowaną do lekarzy praktyków. Opracowanie powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenie autorów i jest pierwszą w Polsce publikacją dotyczącą całości problemu cholestazy u pacjentów pediatrycznych. Przeanalizowano w nim główne przyczyny cholestazy u dzieci, możliwości i sposoby jej leczenia oraz przedstawiono algorytm postępowania w przypadku cholestazy w tej grupie chorych (…)
Mamy nadzieję, że nasza monografia spełni swą rolę i będzie stanowiła dla Państwa istotną pomoc w podejmowaniu codziennych decyzji terapeutycznych.”