Medycyna Sportowa cz.4

Medycyna Sportowa cz.4

Medycyna sportowa, będąca de facto medycyną aktywności fizycznej, rozwiązuje problemy zdrowotne...
79.00 PLN
star_border star_border star_border star_border star_border Brak opinii edit Dodaj opinię
Producent:
Medical Tribune
Sprzedawca:
ksiazki-medyczne.eu

Medycyna sportowa, będąca de facto medycyną aktywności fizycznej, rozwiązuje problemy zdrowotne osób podejmujących regularny wysiłek fizyczny w różnych okresach życia, zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. Przy tym z racji kompleksowości łączy wiele specjalizacji medycznych, a także ma oparcie w naukach o kulturze fizycznej. W roku 2021 minęło 15 lat od utworzenia w czasopiśmie medycznym „Medical Tribune” stałego działu „Medycyna sportowa”, obejmującego zagadnienia medycyny i  traumatologii sportowej oraz kompleksowej rehabilitacji i fizjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem przeciążeń i  uszkodzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Warto podkreślić, że na polskim rynku periodyków medycznych nie było tak długo działającego działu medycyny sportowej, realizującego zadania z zakresu praktyki klinicznej, orzeczniczej oraz szkolenia podyplomowego lekarzy i fizjoterapeutów. Nadzór merytoryczny nad powyższym działem objęło Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS) z uwagi na szkolenie lekarzy w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego (kursy ABC), czemu służą zamieszczone w artykułach pytania dydaktyczne. Z upoważnienia PTMS redaktorzy działu „Medycyna sportowa” (prof. Krzysztof Klukowski, prof. Bartosz Molik, dr hab. Jolanta Marszałek, prof. AWF) opracowują komentarze autorskie do każdego artykułu. Na kanwie materiałów zamieszczonych w  czasopiśmie „Medical Tribune” w  latach 2006‒2017 wydano trzy części „Medycyny sportowej” pod redakcją K. Klukowskiego ‒ w latach 2010, 2012 i 2017. Powyższe opracowania zostały bardzo dobrze przyjęte w środowisku lekarzy i fizjoterapeutów zajmujących się na co dzień sportowcami i pacjentami z zaleceniami zwiększonej bądź spersonalizowanej aktywności fizycznej. Obecne czwarte wydanie obejmuje artykuły opublikowane w latach 2018‒2021, tworzące cztery działy tematyczne: „Profilaktyka przeciążeń i urazów mięśniowo-szkieletowych”, „Aktywność fizyczna w  zdrowiu i  chorobie”, „Wybrane problemy traumatologii sportowej” i „Wybrane problemy fizjoterapii i aktywności fizycznej osób z niesprawnościami.