Medycyna bólu Bóle głowy i twarzy

Medycyna bólu Bóle głowy i twarzy

Ból należy do podstawowych objawów w medycynie, a jego skuteczne leczenie jest jednym z najważni...
97.90 PLN
star_border star_border star_border star_border star_border Brak opinii edit Dodaj opinię
Producent:
Edra Urban & Partner
Sprzedawca:
ksiazki-medyczne.eu

Ból należy do podstawowych objawów w medycynie, a jego skuteczne leczenie jest jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnej medycyny. Zwłaszcza ból przewlekły,
przetrwały lub nawracający jest znaczącym problemem nie tylko dla pacjentów, ale także dla systemów opieki zdrowotnej.(...)
Autor w sposób bardzo przystępny, acz niezwykle dokładny opisuje współcześnie stosowane postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze, z uwzględnieniem zarówno uwarunkowań
anatomicznych, jak i korelacji wyników badań diagnostycznych z obrazem klinicznym danego przypadku.
Dlatego też przekazując do rąk Czytelników podręcznik Ból głowy i twarzy z serii Medycyna bólu. Analiza przypadków klinicznych dr. S.D. Waldmana, jestem głęboko przekonany, że da on lekarzowi klinicyście możliwość zapoznania się z procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi stosowanymi w zespołach bólowych głowy i twarzy, również tych trudnych diagnostycznie. Podręcznik ten jest adresowany przede wszystkim do lekarzy zajmujących się na co dzień leczeniem chorych cierpiących z powodu ostrego lub przewlekłego bólu, głównie anestezjologów, neurologów. Mam jednakże nadzieję, że lektura tej książki będzie pomocna także lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej w ich codziennej pracy z chorymi.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek (Przedmowa)