Cena legendy polskiej motoryzacji: Ile kosztował Maluch w latach 90?

“Czy pamiętasz, ile kosztował kultowy Maluch w latach 90? Oto przegląd historycznych cen tego symbolu polskiej motoryzacji.”

Cena Malucha w latach 90′

Cena Malucha w latach 90′ była zmienna, gdyż zależała od wielu czynników, takich jak na przykład inflacja. Poniżej znajduje się lista przedstawiająca orientacyjne ceny Malucha w kolejnych latach ubiegłego stulecia.

  • 1990: Koszt Malucha wynosił wtedy około 1,2 milion złotych.
  • 1991: Cena Malucha wzrosła do około 3 milionów złotych.
  • 1992: W tym roku cena Malucha już przekroczyła 10 milionów złotych.
  • 1993: Kotłująca się gospodarka spowodowała, że Maluch kosztował już około 40 milionów złotych.
  • 1994: Cena Malucha ustabilizowała się na poziomie około 50 milionów złotych.
  • 1995: W tym roku Maluch kosztował około 60 milionów złotych.
  • 1996: Wzrosła cena Malucha do około 70 milionów złotych.
  • 1997: Maluch zaczął kosztować już około 400 milionów złotych.
  • 1998: To ostatni rok, kiedy cena Malucha była wyrażana w starym złotym. Wtedy kosztował około 1,2 miliarda złotych.
  • 1999: Istotne było to, że po denominacji, Maluch kosztował już 12 000 złotych.

Jak widać, ile kosztował Maluch w latach 90 było zależne od wielu czynników gospodarczych. To były czasy wielkiej zmienności, które odbiły się na cenach tego popularnego modelu samochodu. Dziś Maluch jest już reliktem przeszłości, ale dla wielu, ciągle pozostaje symbolem epoki.

Wartość Malucha w dynamicznym krajobrazie lat 90′

Zmiana wartości Fiat 126p, zwany popularnie Maluchem, w latach 90′ była silnie uwarunkowana czynnikami gospodarczymi takimi jak inflacja i denominacja złotego. W 1990 roku, ikonę polskiej motoryzacji mogliśmy nabyć za 1,2 milion złotych, jednak już rok później cena wzrosła do 3 mln. W 1992 roku, za Malucha trzeba było zapłacić aż 10 mln złotych, a rok później – już 40 mln. Cena ustabilizowała się dopiero w 1994 roku, kiedy to wynosiła około 50 mln złotych. Co ciekawe, rok 1997 przyniósł wyraźny skok cenowy – Maluch kosztował już wtedy około 400 mln złotych. W 1998 roku – ostatnim, kiedy kwoty były podawane w starych złotych – za Malucha trzeba było zapłacić około 1,2 mld złotych. Po denominacji w 1999 roku koszt zakupu Malucha wynosił już 12 000 nowych złotych. Wsiadając zatem w sentymentalny samochodzik przywołujący ducha temu epoki, warto pamiętać o drastycznej dynamice jego cen w latach 90′.

Back to top button